Obsługa księgowa

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna:

Kompleksowe prowadzenie rozliczenia VAT:

Reprezentacja w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed Urzędem Skarbowym.